V Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna

19-21 maja 2021
Zarejestruj się
W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie terminu Konferencji WTiUE na 19-21.05.2021 oraz zmianie formy konferencji na konferencję zdalną. Wprowadzone zmiany wynikają z rosnącego prawdopodobieństwa utrzymania czasowego zakazu organizowania wydarzeń zrzeszających większe grupy osób bez utrzymywania ścisłych środków ostrożności.

Zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji w majowym terminie, w ramach już wniesionych opłat konferencyjnych. Jeżeli będziecie Państwo chcieli zmienić planowane do wygłoszenia referaty lub dodać kolejne, to prosimy o skontaktowanie się z Komitetem Organizacyjnym. W programie jesteśmy w stanie zmieścić jeszcze kilka wystąpień, zatem chętnie przyjmiemy również osoby, które z różnych powodów nie byłyby w stanie uczestniczyć w Konferencji w marcu 2020r.

Więcej informacji uzyskacie Państwo drogą mailową.

Komitet Organizacyjny
V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne

Organizator konferencji

Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych Politechniki KrakowskiejPartnerzy Konferencji

Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Integracji Procesów Zrównoważonych, Politechnika w Brnie

MPEC Kraków S.A.SponsorzyPatronat medialny

Tematyka Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem.

Pobierz ulotkę konferencji
1. Paliwa i źródła energii
zgazowanie paliw
współspalanie biomasy i paliw gazowych
gospodarka i zarządzanie odpadami
spalanie odpadów komunalnych
odnawialne źródła energii
energia jądrowa
2. Energetyka cieplna
systemy energetyczne
elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne
spalanie
technologie nuklearne
przesył ciepła, paliw gazowych i ciepłych
maszyny i urządzenia energetyczne
awaryjność i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
modelowanie matematyczne w energetyce
3. Użytkowanie energii
racjonalizacja zużycia energii
inteligentne systemy użycia energii
zastosowanie i wykorzystanie mikrogeneracji
4. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i prawne przetwarzania energii
prognozy makroekonomiczne rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na energię
koszty pozyskiwania energii i jej dostaw
systemy rynkowe w energetyce
ustanawianie i zatwierdzanie taryf
rynkowe metody inwestycji w wytwarzaniu i przesyłaniu energii
wpływ energetyki na środowisko
rozwój systemów energetycznych w warunkach rynkowych

Ważne terminy

Termin zgłaszania abstraktów:25.04.2021
Akceptacja zgłoszonych prac:28.04.2021
Przesłanie pełnych tekstów referatów:03.05.2021
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:09.05.2021

Opłaty konferencyjne

Opłata za pełne uczestnictwo:1200 zł
Opłata dla doktoranta:1000 zł
Opłata za udział w sesji studenckiej:400 zł
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji oraz materiały konferencyjne w wersji elektronicznej. W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość zaprezentowania jednego artykułu.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję