V Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna

19-21 maja 2021 Centrum konferencyjne - Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A, Kraków.
Zarejestruj się
W związku ze zmieniającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie terminu Konferencji WTiUE na 19-21.05.2021. Zmiana terminu wynika z rosnącego prawdopodobieństwa utrzymania czasowego zakazu organizowania wydarzeń zrzeszających większe grupy osób bez utrzymywania ścisłych środków ostrożności. Zmianie ulega wyłącznie termin konferencji natomiast miejsce konferencji pozostaje bez zmian (Hotel GALAXY, ul. Gęsia 22a, Kraków).

Zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji w majowym terminie, w ramach już wniesionych opłat konferencyjnych. Jeżeli będziecie Państwo chcieli zmienić planowane do wygłoszenia referaty lub dodać kolejne, to prosimy o skontaktowanie się z Komitetem Organizacyjnym. W programie jesteśmy w stanie zmieścić jeszcze kilka wystąpień, zatem chętnie przyjmiemy również osoby, które z różnych powodów nie byłyby w stanie uczestniczyć w Konferencji w marcu 2020r.

Więcej informacji uzyskacie Państwo drogą mailową.

Komitet Organizacyjny
V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne

Organizator konferencji

Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń EnergetycznychPartnerzy Konferencji

Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Integracji Procesów Zrównoważonych, Politechnika w Brnie

MPEC Kraków S.A.SponsorzyPatronat medialny

Tematyka Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem.

Pobierz ulotkę konferencji
1. Paliwa i źródła energii
zgazowanie paliw
współspalanie biomasy i paliw gazowych
gospodarka i zarządzanie odpadami
spalanie odpadów komunalnych
odnawialne źródła energii
energia jądrowa
2. Energetyka cieplna
systemy energetyczne
elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne
spalanie
technologie nuklearne
przesył ciepła, paliw gazowych i ciepłych
maszyny i urządzenia energetyczne
awaryjność i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
modelowanie matematyczne w energetyce
3. Użytkowanie energii
racjonalizacja zużycia energii
inteligentne systemy użycia energii
zastosowanie i wykorzystanie mikrogeneracji
4. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i prawne przetwarzania energii
prognozy makroekonomiczne rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na energię
koszty pozyskiwania energii i jej dostaw
systemy rynkowe w energetyce
ustanawianie i zatwierdzanie taryf
rynkowe metody inwestycji w wytwarzaniu i przesyłaniu energii
wpływ energetyki na środowisko
rozwój systemów energetycznych w warunkach rynkowych

Ważne terminy

Termin zgłaszania abstraktów:19.04.2021
Akceptacja zgłoszonych prac:26.04.2021
Przesłanie pełnych tekstów referatów:03.05.2021
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:09.05.2021

Opłaty konferencyjne

Opłata za pełne uczestnictwo:1850 zł
Opłata dla doktoranta:1600 zł
Opłata za udział w sesji studenckiej:400 zł
Opłata za osobę towarzyszącą:700 zł
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, koszt obiadów i przerw kawowych, udział w wydarzeniach towarzyszących konferencji. W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość zaprezentowania jednego artykułu.

Centrum konferencyjne będzie zlokalizowane w Hotelu Galaxy, przy ul. Gęsiej 22A w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję