V Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna

13-15 października 2020 Centrum konferencyjne - Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A, Kraków.
Zarejestruj się
W związku z rosnącym ryzykiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zwiększaniem się liczby osób zarażonych na terenie Polski, jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu Konferencji WTiUE 2020 z 25-27.03.2020 na 13-15.10.2020. Zmiana terminu wynika z rosnącego prawdopodobieństwa czasowego wstrzymania możliwości organizowania wydarzeń zrzeszających większe grupy osób.

Zachęcamy do uczestnictwa w Konferencji w jesiennym terminie, w ramach już wniesionych opłat konferencyjnych. W programie jesteśmy w stanie zmieścić jeszcze kilka wystąpień, zatem chętnie przyjmiemy również osoby, które z różnych powodów nie byłyby w stanie uczestniczyć w Konferencji w marcu 2020r.

Więcej informacji uzyskacie Państwo drogą mailową.

Komitet Organizacyjny
V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne

Organizator konferencji

Katedra Energetyki Politechniki Krakowskiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń EnergetycznychPartnerzy Konferencji

Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Integracji Procesów Zrównoważonych, Politechnika w Brnie

MPEC Kraków S.A.SponsorzyPatronat medialny

Tematyka Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem.

Pobierz ulotkę konferencji
1. Paliwa i źródła energii
zgazowanie paliw
współspalanie biomasy i paliw gazowych
gospodarka i zarządzanie odpadami
spalanie odpadów komunalnych
odnawialne źródła energii
energia jądrowa
2. Energetyka cieplna
systemy energetyczne
elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne
spalanie
technologie nuklearne
przesył ciepła, paliw gazowych i ciepłych
maszyny i urządzenia energetyczne
awaryjność i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
modelowanie matematyczne w energetyce
3. Użytkowanie energii
racjonalizacja zużycia energii
inteligentne systemy użycia energii
zastosowanie i wykorzystanie mikrogeneracji
4. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i prawne przetwarzania energii
prognozy makroekonomiczne rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na energię
koszty pozyskiwania energii i jej dostaw
systemy rynkowe w energetyce
ustanawianie i zatwierdzanie taryf
rynkowe metody inwestycji w wytwarzaniu i przesyłaniu energii
wpływ energetyki na środowisko
rozwój systemów energetycznych w warunkach rynkowych

Ważne terminy

Termin zgłaszania abstraktów:13.09.2020
Akceptacja zgłoszonych prac:16.09.2020
Przesłanie pełnych tekstów referatów:27.09.2020
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej:20.09.2020

Opłaty konferencyjne

Opłata za pełne uczestnictwo:1850 zł
Opłata dla doktoranta:1600 zł
Opłata za udział w sesji studenckiej:400 zł
Opłata za osobę towarzyszącą:700 zł
Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, koszt materiałów konferencyjnych, koszt obiadów i przerw kawowych, udział w wydarzeniach towarzyszących konferencji. W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość zaprezentowania jednego artykułu.

Centrum konferencyjne będzie zlokalizowane w Hotelu Galaxy, przy ul. Gęsiej 22A w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji!

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję