VI Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna

24-26 maja 2023
24-26 maja 2023
Zarejestruj się

Możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych Polski bez paliw kopalnych i elektrowni jądrowych

Janusz Lewandowski, Wojciech Bujalski
Warsaw University of Technology
e-mail: janusz.lewandowski@pw.edu.pl

Abstract


W referacie podjęto autorską próbę oceny możliwości takiego przekształcenia systemu energetycznego Polski, aby w horyzoncie 2050 roku uzyskać status kraju neutralnego klimatycznie. Przyjęto pesymistyczne założenie, że program budowy elektrowni jądrowych może ulec zwieszeniu lub istotnemu opóźnieniu, a to oznacza, że zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło będzie mogło być zabezpieczone tylko poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej lub odpadowej. Szczególną uwagę poświęcono problemowi zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło użytkowe. Przedstawiono między innymi przykład małego systemu ciepłowniczego wykorzystując doświadczenia z realizacji projektu finansowanego przez NCBiR „ Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.


BIOGRAPHICAL NOTE

Prof. Janusz Lewandowski jest profesorem na Politechnice Warszawskiej. W latach 1993 - 2012 był dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW. Od 2012 roku jest prezesem zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
Prowadzi działalność naukową i techniczna związaną z modelowaniem matematycznym procesów energetycznych, modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energetyki na środowiska oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji. Zrealizował ponad 100 prac naukowo-badawczych, głównie zlecanych przez przemysł. Jest laureatem Nagrody Simensa oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za prace badawcze wdrożone w przemyśle. Wypromował 11 doktorów. Przez dwie kadencje był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Jest przewodniczącym Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję